KtikZ patch of line highlighting

The KtikZ lacks option to change current line highlight color. This is anoying especially when dark theme is used.

This patch solve this, it allows user to change line highlight color: linehighlight.patch

Source code of KtikZ can be downloaded from https://github.com/maxmeyer/qtikz-svn

KtikZ patch pro úpravu nastavení zvýraznění řádek

Pro tvorbu většiny obrázků používám právě KtikZ, resp. Tikz/PGF. Pro dokumenty v Latexu ideální volba, minimálně jsou pak stejné fonty v textu i obrázku atd.

Problém s KtikZ je při použití tmavého tématu, kdy světlý text v kombinaci se světlým vysvícením aktuálního řádku tvoří velice nečitelnou kombinaci. Tuto nepříjemnou vlastnost jsem opravil a níže je diff soubor, který přidává do konfigurace KtikZ možnost zvolit si barvu prosvícení řádky.

Soubor se záplatou: linehighlight.patch

Zdrojové kódy jsem pak stáhl z https://github.com/maxmeyer/qtikz-svn

 

Eclipse and MSP430

Due to the fact that TI has still no support for the MSP430 Launchpad on Linux version of Code Composer Studio, I looked on the internet for a simple way how to get to work Launchpad on Linux.
An excellent solution can be found at http://xpg.dk/projects/msp430/msp430-eclipse/
It works out-of-the-box, just make sure you have not a .mspdebug in the home directory,  that overrides settings of mspdebug and then it does not work as expected.

Eclipse a MSP430

Vzhledem k tomu, že TI stále nemá podporu pro jejich MSP430 Launchpad v Linuxové verzi Code Composer Studia, hledal jsem na internetu nějaký jednoduchý způsob jak zprovoznit Launchpad na Linuxu.

Excelentní řešení je na http://xpg.dk/projects/msp430/msp430-eclipse/ 

De facto funguje out-of-the-box, jen je třeba si dát pozor, aby nebyl v domovském adresáři soubor .mspdebug, ten totiž přebije nastavení z pluginu a ten pak nefunguje dle očekávání.

Helper script for creating KiCad components

I need to add to KiCad some high pin count components (FPGA devices). »Zobrazit více

Pomůcka pro tvorbu knihoven součástek pro KiCad

Potřeboval jsem vygenerovat nějaké více pinové součástky pro použití v programu KiCad. »Zobrazit více

SimpleDSO is now on Sourceforge

I created the SimpleDSO project on sourceforge, it is possible to contribute to SimpleDSO source via Subversion.
Project can be found at this link.

SimpleDSO je nyní na Sourceforge

Založil jsem stránky pro SimpleDSO na sourceforge, aby mohli přispívat i další lidé.
Projekt je dostupný na této adrese.

SimpleDSO version 0.3 for UNI-T DSOs

I finished some updates of SimpleDSO program. Support for range information was added – see screenshot below.

SimpleDSO v0.3

Download is here. Zip file is exe for Windows, tar.gz file is pure python script usefull under Linux.
Full support is available only for Linux !

SimpleDSO v 0.3 pro UNI-T digitální osciloskopy

Dnes jsem dokončil úpravy programu SimpleDSO. Ten je nyní ve verzi 0.3. Byla přidána podpora pro zobrazování rozsahů jednotlivých kanálů a časové základny, viz obrázek.

SimpleDSO v0.3

Stahovat můžete zde. Soubor zip je exe + balast pro windows, soubor tar.gz je skript pro python, použitelný v Linuxu.