« Archiv 2014/12/23

KtikZ patch of line highlighting

The KtikZ lacks option to change current line highlight color. This is anoying especially when dark theme is used.

This patch solve this, it allows user to change line highlight color: linehighlight.patch

Source code of KtikZ can be downloaded from https://github.com/maxmeyer/qtikz-svn

KtikZ patch pro úpravu nastavení zvýraznění řádek

Pro tvorbu většiny obrázků používám právě KtikZ, resp. Tikz/PGF. Pro dokumenty v Latexu ideální volba, minimálně jsou pak stejné fonty v textu i obrázku atd.

Problém s KtikZ je při použití tmavého tématu, kdy světlý text v kombinaci se světlým vysvícením aktuálního řádku tvoří velice nečitelnou kombinaci. Tuto nepříjemnou vlastnost jsem opravil a níže je diff soubor, který přidává do konfigurace KtikZ možnost zvolit si barvu prosvícení řádky.

Soubor se záplatou: linehighlight.patch

Zdrojové kódy jsem pak stáhl z https://github.com/maxmeyer/qtikz-svn