Skip to content

Řídící jednotka pro tyristorový usměrňovač

Toto zařízení je postaveno na ATmega16 a jeho úkolem je řídit třífázový tyristorový usměrňovač. Lze řídit ůhel otevření tyristorů nebo poměrné výstupní napětí. Poslední verze firmware dále přidává autodetekci jednofázového režimu.

Zde si můžete stáhnout text a případně podklady bez textu diplomové práce.

Update 10/2012:

Přidány komplet podklady.