Skip to content

Ovládací program pro UNI-T osciloskopy

DSO screenshot

Snímek obrazovky vykreslený programem

Okno programu – QT4 verze

SimpleDSO – DSO obrazovka

Program (skript) slouží k ovládání digitálního osciloskopu firmy UNI-T.
Jsou dostupné tři verze:

Verze pro QT3 je nyní nevyvíjená. Verze pro QT4 má sice v GUI některá tlačítka, ale ta nefungují, protože protokol komunikace s osciloskopem neumožňuje tyto přímo měnit.